English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 588

Readers on-line: 64

Total number of users since Sep 1, 2012: 5244947

Collection

Library

Frequently read publications : Old prints

Page1of8 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Liber Psalmorum hebraice cum versione latina [3536]
 2. Summa theologica. Pars 1 [1841]
 3. Historia Polonica... [576]
 4. Świat we wszystkich swoich częściach... [324]
 5. Zalecenie Sądom Ziemiańskim Obojga Narodów względem długów Żydowskich [275]
 6. Artis magnae artilleriae pars prima... [216]
 7. Stanów Królestwa Polskiego... o Electiey... Zygmunta trzeciego, Króla Polskiego, do różnych książąt... poselstwa, listy y responsa. [214]
 8. Dobry Zydek [Żydek] czyli obyczaie Izraelitow [Izraelitów] [146]
 9. Lamenty na załosny pogrzeb... Elżbiety Ligęzianki z Bobrku... [111]
 10. Atlas dziecinny czyli nowy sposób do nauczenia dzieci geografii krótki, łatwy, y naydoskonalszy przez… [106]
 11. Sztuka pisania w trzech rozdziałach wyięta z Encyklopedyi i pożytecznemi przydatkami pomnożona [104]
 12. De re militari... [97]
 13. Expositio in Psalmum: In Te Domine speravi [90]
 14. Digestorum seu pandectarum iunis civilis tomus tertius... [87]
 15. Synagoga z błędu wyprowadzona, czyli droga ułatwiona do przekonania każdego żyda o fałszu sekty żydowskiej… [86]
 16. Botanika dla szkół narodowych. Pierwszy raz wydana... [86]
 17. Statuta provincialia Gnesnensia [85]
 18. La Commedia. Cum commento Christophori Landini [83]
 19. Zoologia czyli zwierzętopismo dla szół narodowych. Pierwszy raz wydane [83]
 20. Na krzciny... Wladislawowi III. krolewicowi polskiemu y szweckiemu, który się urodził... Roku 1595... 9 czerwca [83]
 21. Wymowa i poezya dla szkół narodowych. Pierwszy raz wydana [82]
 22. Rokosz gliniański, z manuskryptu domu... Granowskich wypisany... [80]
 23. Disputatio de immaculata conceptione Virginis Mariae [78]
 24. Przestrogi dla Polski z teraznieyszych politycznych Europy związków y z praw natury wypadaiące przez Pisarza Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego [77]
 25. Geografia powszechna czasów teraznieyszych albo opisanie krótkie kraiów całego świata… . Ku pożytkowi Młodzi Narodowey na szkoły publiczne wydana [76]