English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 588

Readers on-line: 0

Total number of users since Sep 1, 2012: 5200099

Collection

Library

Frequently read publications : Books (before 1945)

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Krótka historja Żydów [7694]
 2. Historia Żydów (mniejsza) przez... [516]
 3. Młodzież szkół lwowskich w powstaniu listopadowem. Wspomnienie w 75 rocznicę [275]
 4. Druki portugalskie i brazylijskie o Polsce : szkic bibljograficzny [258]
 5. Talmud [254]
 6. Puszcza jodłowa [223]
 7. Pieśni [188]
 8. Nr. IV. Wykaz rzadkich i ważnych dzieł i map do historyi i literatury polskiej, które są do nabycia... w księgarni i składzie sztuk pięknych J. Lissnera w Królewcu [...] [183]
 9. Extrait du catalogue de Firmin Didot Freres, imprimeurs de L'institut a Paris [...] [169]
 10. Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX : studjum statystyczne [148]
 11. Z historji Żydów w Polsce : Szkice i studja [142]
 12. Robota prochu zwyczajnego i nowo wynalezionych istot strzelnych przez P.K. [139]
 13. O pracy / przez J. I. Kraszewskiego [119]
 14. Szkice historyczne: Z życia Żydów w Warszawie… [117]
 15. Żywot bł. Andrzeja Boboli S.J. w krótkości podany przez W.W. [116]
 16. Prawodawstwo polskie względem Żydów [111]
 17. O Żydach i kwestii żydowskiej [110]
 18. O nowym rodzaju promieni [110]
 19. Prawa Żydów w Królestwie Polskiem : zarys historyczny [98]
 20. Żydzi w Przemyślu do końca XVIII. wieku [94]
 21. Żydzi w Polsce, na Rusi i Litwie… [91]
 22. Udział Żydów w walce o niepodległość Polski [90]
 23. Dzieje i literatura Izraelitów [89]
 24. Histoire de France. Tablettes historiques [87]
 25. Obrona Jzraelitow [Izraelitów] przez Rabbi Menasse Ben Izrael... [86]