English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 588

Readers on-line: 0

Total number of users since Sep 1, 2012: 5228391

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural heritage

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.2 : Miejscowości związane z historią rodu [8024]
 2. Krótka historja Żydów [7708]
 3. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.3 : Miejscowości związane z historią rodu [6251]
 4. Wspomnienia. Cz. 1 i 2 / Maria Karnkowska z Bartoszewiczów [5327]
 5. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.3 : Poszczególne linie rodu [3678]
 6. Liber Psalmorum hebraice cum versione latina [3536]
 7. Historia rodu Karnkowskich. T. 1: Historia i korzenie [2384]
 8. Zaproszenia i zawiadomienia o ślubach adresowane do Władysława Smoleńskiego [2117]
 9. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.4 : Miejscowości związane z historią rodu [2071]
 10. Summa theologica. Pars 1 [1841]
 11. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.2 : Poszczególne linie rodu [1739]
 12. Fotografie ze zbiorów Władysława Smoleńskiego [1686]
 13. Komitety Obywatelskie 1914-1915 [607]
 14. Historia Polonica... [576]
 15. Materiały do dziejów szlachty mazowieckiej [541]
 16. Historia Żydów (mniejsza) przez... [527]
 17. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.1: Miejscowości związane z historią rodu [444]
 18. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.1: Poszczególne linie rodu [434]
 19. Materiały do działalności Władysława Smoleńskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej : przemówienia i odezwy [387]
 20. Papiery osobiste Wadysława Smoleńskiego [372]
 21. Świat we wszystkich swoich częściach... [324]
 22. Młodzież szkół lwowskich w powstaniu listopadowem. Wspomnienie w 75 rocznicę [284]
 23. Zalecenie Sądom Ziemiańskim Obojga Narodów względem długów Żydowskich [271]
 24. Druki portugalskie i brazylijskie o Polsce : szkic bibljograficzny [260]
 25. Talmud [256]