English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 588

Readers on-line: 1

Total number of users since Sep 1, 2012: 5507295

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural heritage

Page1of16 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.2 : Miejscowości związane z historią rodu [8687]
 2. Krótka historja Żydów [7736]
 3. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.3 : Miejscowości związane z historią rodu [6678]
 4. Wspomnienia. Cz. 1 i 2 / Maria Karnkowska z Bartoszewiczów [5603]
 5. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.3 : Poszczególne linie rodu [3967]
 6. Liber Psalmorum hebraice cum versione latina [3578]
 7. Historia rodu Karnkowskich. T. 1: Historia i korzenie [3150]
 8. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.4 : Miejscowości związane z historią rodu [2313]
 9. Zaproszenia i zawiadomienia o ślubach adresowane do Władysława Smoleńskiego [2170]
 10. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.2 : Poszczególne linie rodu [1916]
 11. Summa theologica. Pars 1 [1884]
 12. Fotografie ze zbiorów Władysława Smoleńskiego [1757]
 13. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.1: Poszczególne linie rodu [670]
 14. Komitety Obywatelskie 1914-1915 [658]
 15. Historia Polonica... [629]
 16. Materiały do dziejów szlachty mazowieckiej [597]
 17. Historia Żydów (mniejsza) przez... [588]
 18. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.1: Miejscowości związane z historią rodu [515]
 19. Materiały do działalności Władysława Smoleńskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej : przemówienia i odezwy [436]
 20. Papiery osobiste Wadysława Smoleńskiego [426]
 21. Świat we wszystkich swoich częściach... [376]
 22. Młodzież szkół lwowskich w powstaniu listopadowem. Wspomnienie w 75 rocznicę [338]
 23. Zalecenie Sądom Ziemiańskim Obojga Narodów względem długów Żydowskich [320]
 24. Druki portugalskie i brazylijskie o Polsce : szkic bibljograficzny [308]
 25. Talmud [302]