English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 563

Readers on-line: 94

Total number of users since Sep 1, 2012: 2823268

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural heritage

 1. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.2 : Miejscowości związane z historią rodu [5367]
 2. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.3 : Miejscowości związane z historią rodu [4670]
 3. Wspomnienia. Cz. 1 i 2 / Maria Karnkowska z Bartoszewiczów [4443]
 4. Liber Psalmorum hebraice cum versione latina [3519]
 5. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.3 : Poszczególne linie rodu [2838]
 6. Zaproszenia i zawiadomienia o ślubach adresowane do Władysława Smoleńskiego [2087]
 7. Summa theologica. Pars 1 [1831]
 8. Fotografie ze zbiorów Władysława Smoleńskiego [1518]
 9. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.4 : Miejscowości związane z historią rodu [1471]
 10. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.2 : Poszczególne linie rodu [1348]
 11. Historia rodu Karnkowskich. T. 1: Historia i korzenie [615]
 12. Komitety Obywatelskie 1914-1915 [582]
 13. Historia Polonica... [566]
 14. Materiały do dziejów szlachty mazowieckiej [503]
 15. Historia Żydów (mniejsza) przez... [400]
 16. Materiały do działalności Władysława Smoleńskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej : przemówienia i odezwy [384]
 17. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.1: Miejscowości związane z historią rodu [378]
 18. Papiery osobiste Wadysława Smoleńskiego [368]
 19. Świat we wszystkich swoich częściach... [316]
 20. Młodzież szkół lwowskich w powstaniu listopadowem. Wspomnienie w 75 rocznicę [248]
 21. Druki portugalskie i brazylijskie o Polsce : szkic bibljograficzny [246]
 22. Materiały do dziejów Reformacji w Polsce [222]
 23. Talmud [215]
 24. Stanów Królestwa Polskiego... o Electiey... Zygmunta trzeciego, Króla Polskiego, do różnych książąt... poselstwa, listy y responsa. [214]
 25. Puszcza jodłowa [211]