English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 588

Readers on-line: 0

Total number of users since Sep 1, 2012: 5511698

Collection

Library

Frequently read publications : Cultural heritage

 1. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.2 : Miejscowości związane z historią rodu [8813]
 2. Krótka historja Żydów [7744]
 3. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.3 : Miejscowości związane z historią rodu [6787]
 4. Wspomnienia. Cz. 1 i 2 / Maria Karnkowska z Bartoszewiczów [5661]
 5. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.3 : Poszczególne linie rodu [4012]
 6. Liber Psalmorum hebraice cum versione latina [3579]
 7. Historia rodu Karnkowskich. T. 1: Historia i korzenie [3323]
 8. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.4 : Miejscowości związane z historią rodu [2351]
 9. Zaproszenia i zawiadomienia o ślubach adresowane do Władysława Smoleńskiego [2172]
 10. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.2 : Poszczególne linie rodu [2001]
 11. Summa theologica. Pars 1 [1887]
 12. Fotografie ze zbiorów Władysława Smoleńskiego [1760]
 13. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.1: Poszczególne linie rodu [724]
 14. Komitety Obywatelskie 1914-1915 [661]
 15. Historia Polonica... [631]
 16. Materiały do dziejów szlachty mazowieckiej [600]
 17. Historia Żydów (mniejsza) przez... [596]
 18. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.1: Miejscowości związane z historią rodu [522]
 19. Materiały do działalności Władysława Smoleńskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej : przemówienia i odezwy [437]
 20. Papiery osobiste Wadysława Smoleńskiego [430]
 21. Świat we wszystkich swoich częściach... [378]
 22. Młodzież szkół lwowskich w powstaniu listopadowem. Wspomnienie w 75 rocznicę [339]
 23. Zalecenie Sądom Ziemiańskim Obojga Narodów względem długów Żydowskich [324]
 24. Druki portugalskie i brazylijskie o Polsce : szkic bibljograficzny [314]
 25. Talmud [305]