English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Statistics

Number of publications: 588

Readers on-line: 160

Total number of users since Sep 1, 2012: 5245194

Collection

Library

Frequently read publications : Manuscripts

 1. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.2 : Miejscowości związane z historią rodu [8186]
 2. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.3 : Miejscowości związane z historią rodu [6323]
 3. Wspomnienia. Cz. 1 i 2 / Maria Karnkowska z Bartoszewiczów [5404]
 4. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.3 : Poszczególne linie rodu [3745]
 5. Historia rodu Karnkowskich. T. 1: Historia i korzenie [2543]
 6. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.4 : Miejscowości związane z historią rodu [2119]
 7. Zaproszenia i zawiadomienia o ślubach adresowane do Władysława Smoleńskiego [2119]
 8. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.2 : Poszczególne linie rodu [1765]
 9. Fotografie ze zbiorów Władysława Smoleńskiego [1691]
 10. Komitety Obywatelskie 1914-1915 [610]
 11. Materiały do dziejów szlachty mazowieckiej [543]
 12. Historia rodu Karnkowskich. T.3 cz.1: Poszczególne linie rodu [467]
 13. Historia rodu Karnkowskich. T.2 cz.1: Miejscowości związane z historią rodu [452]
 14. Materiały do działalności Władysława Smoleńskiego w Polskiej Macierzy Szkolnej : przemówienia i odezwy [388]
 15. Papiery osobiste Wadysława Smoleńskiego [372]
 16. Materiały do dziejów Reformacji w Polsce [230]
 17. Archiwum kapituły włocławskiej [222]
 18. Grabienice Małe i Smoleńscy [219]
 19. Fragmenty odpisu pamiętnika dominikanina Marcina Grunewega dotyczące Płocka na przełomie XVI i XVII wieku [190]
 20. Wykaz ważniejszych prac 44 uczonych polskich [175]
 21. Wspomnienie o Marianie Kowalskim wybitnym polskim astronomie, profesorze uniwersytetu w Kazaniu (1821-1884) [174]
 22. Materiały do konfederacji targowickiej [173]
 23. Nekrologi [172]
 24. Fotografie Władysława Smoleńskiego, jego znajomych i krajobrazów [169]
 25. Dokumenty w związku z wojną światową i władzami wojennymi [166]