English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Geografia powszechna czasów teraznieyszych albo opisanie krótkie kraiów całego świata… . Ku pożytkowi Młodzi Narodowey na szkoły publiczne wydana"]