English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Regulamin obrad Rady Miejskiej miasta Płocka uchwalony na posiedzeniu Rady w dniu 10 listopada 1919 roku"]