English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Is version of = Odbitka \: \"Sprawa przed publicznością na popisie rocz. Szkoły Wojew. Płockiej... w końcu roku szkolnego 1822 na 1823 złożona, s. 38\-42]