English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Subject = Baranowski Ignacy ; Heryng Teodor ; Orzeszkowa Pelagia ; Piotrowski J. K. Corwin ; Polaczek Leon ; Rembowski Aleksander ; Sokołowski August ; Sawczyński Henryk ; Szrajberówna Halina ; Żeleński Władysław ; Świętochowski Aleksander ; Lista oficerów i urzędników 15 ułańskiego pułku tatarskiego ; Krausharowa Jadwiga ; Walewski Władysław ; Chankowski Henryk ; redakcja \"Wielkiej Encyklopedii\" ; Towarzystwo gromadzenia funduszu na utworzenie Akademii... im. H. Sienkiewicza]