English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Archiwum T. Świeckiego i F. Wybulta, dział III: Rady Opiekuńcze. Jednostka zawiera regulaminy i koprespondencję. Listy Gustawa Zielińskiego k. 78-79, 107, 137-138"]