English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = "Archiwum Tadeusza Świeckiego i Franciszka Wybulta, dział I. Jednostka zawiera m.in.: Spis zawartości k.2 ; Wykaz folwarków najbardziej zniszczonych w wyniku działań wojennych w powiecie płockim k.25-26 ; List ks. Ignacego Lasockiego do majora Douglasa k.74. W załącz. 2 niemieckie mapy wojskowe (okolice Szreńska i Raciąża)"]