English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Archiwum T. Świeckiego i F. Wybulta, dział III\: Rady Opiekuńcze. Jednostka zawiera m.in. regulaminy, protokoły zebrań. Załączona broszura \"Tymczasowy projekt organizacji i opieki nad dziećmi i młodzieżą\" w oprac. Władysława Szejnacha, wyd. 1916, k. 106\-114]