English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Archiwum T. Świeckiego i F. Wybulta, dział III\: Rady Opiekuńcze. Jednostka zawiera załączoną broszurę pt. Co dała nam pierwsza kwesta pod hasłem \"Ratujcie dzieci\!\", wyd. Warszawa 1916]