English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Autobiografie k.1\-7. Ponadto rkp. zawiera brudnopisy przemówień okolicznościowych m.in. na uroczystościach jubileuszowych ku czci Stanisława Krzemińskiego i Tadeusza Korzona \(wycinek prasowy\) oraz brudnopis przemówienia na uroczystości wręczenia Wł. Smoleńskiemu dyplomu \"honoris causa\" filozofii k.8\-12. Wycinki prasowe dotyczące polemiki Wł. Smoleńskiego z Szymonem Askenazym k.13\-14]