English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Description = Broszury\: Wojciech Głodowski\: 'Nie zabijaj\!\" \(1906\) , \"Głos Młodzieży w sprawie propagandy zmierzającej do ściągnięcia uczonych polskich na zjazd historyków i filologów słowiańskich w Petersburgu \(1903\) ; wiersze\: Edmund Idzikowski, Tacjusz Nowicki, Deotyma, Kazimierz Tetmajer ; teksty piosenek]