English   polski  
 

Plock Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Is version of = Odbitka \: \"Sprawa przed publicznością na popisie rocznym Szkoły Wojewódzkiej Płockiej przez zgromadzenie naucz. w końcu szk. r. 1826/27 złożona s. 29\-36]