Rada Naukowa:


Rada Naukowa / Research Council
Przewodniczący / Chairman: Tomasz Kruszewski (Polska)
Członkowie / Members:
Romuald Brazis (Litwa)
Grzegorz Gołębiewski (Polska)
Maciej Kołodziejski (Polska)
Henryk Malewski (Litwa)
Alena Novotna (Słowacja)
Michaił Rożkow (Rosja)
Remigiusz Wiśniewski (Polska)