Rada naukowa:

Rada naukowa / Research Council
Przewodniczący / Chairman:
Tomasz Kruszewski (Polska)
Członkowie / Members:
Romuald Brazis (Litwa),
Grzegorz Gołębiewski (Polska),
Henryk Malewski (Litwa),
Alena Novotna (Słowacja)
Remigiusz Wiśniewski (Polska)