Skład redakcji:

Skład redakcji:
Redaktorzy / Staff
Redaktor naczelny / Chief Editor: Andrzej Kansy
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz / Secretary: Maciej Wróbel
Redaktorzy tematyczni / Thematic Editors
Zbigniew Siemiątkowski: nauki o polityce
Leszek Zygner: historia
Damian Kasprzyk: etnologia
Zbigniew Krzuyszewski: pedagogika
Małgorzata Kamińska: pedeutologia
Daniel Korzan: kultura
Marcin Lutomierski: filologia
Rafał Kania: prawo
Joanna Banasiak: redaktor językowy (j. polski)
Grażyna Szumlicka-Rychlik: redaktor językowy (j. angielski)
Julia Mianecka: redaktor statystyczny