Skład redakcji:


Redaktorzy / Staff
Redaktor naczelny / Chief Editor: Andrzej Kansy
Zastępca redaktora naczelnego, sekretarz / Secretary: Maciej Wróbel

Redaktorzy tematyczni / Thematic Editors
Zbigniew Siemiątkowski: nauki o polityce
Leszek Zygner: historia
Paweł Kaczmarczyk: ekonomia
Damian Kasprzyk: etnologia
Zbigniew Kruszewski: pedagogika
Małgorzata Kamińska: pedeutologia
Daniel Korzan: kultura
Marcin Lutomierski: filologia
Rafał Kania: prawo
Julia Mianecka: redaktor statystyczny
Joanna Banasiak: redaktor językowy (j. polski)
Ewa Chojnacka: redaktor językowy (j. angielski)
Współpraca w zakresie tłumaczeń: Martyna Bugaj, Justyna Dąbrowska, Marcin Dzik,
Elżbieta Funke, Gabriela Gapińska, Bartosz Gronkiewicz, Karolina Perzyńska - studenci
filologii angielskiej (Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Płocku).