Szanowni Państwo,

 
zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zmianami przepisów podatkowych wprowadzonymi pod koniec 2022 r., rozliczając swoje dochody za poprzedni rok można przekazać 1,5% podatku (a nie jak dotąd 1%) podatku na dowolną organizację pożytku publicznego.

 

 

Towarzystwo Naukowe Płockie od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego (OPP) i w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania 1,5% swojego podatku na rzecz TNP. Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy ma obowiązek przekazania 1,5% podatku wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego.

 

Jak przekazać 1,5% podatku na rzecz TNP

 

W zeznaniu rocznym wystarczy podać numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) wybranej organizacji. Jeśli zechcą Państwo obdarzyć nas zaufaniem i przekazać 1,5% podatku dla Towarzystwa Naukowego Płockiego, prosimy o wpisanie podanego poniżej numeru KRS Towarzystwa w odpowiedniej rubryce formularza zeznania podatkowego:

KRS: 0000136357

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

Biuro Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego

09-402 Płock, pl. Narutowicza 8

tel./fax (024) 262 26 04, 366 99 50

www.tnp.org.pl

 

Numer rachunku bankowego:

BANK PEKAO SA I/O PŁOCK 91124031741111000028899912

 

Wierzymy, że sprawy nauki i kultury nie są Państwu obojętne i zechcą Państwo wspomóc nasze stowarzyszenie przekazując 1,5% swojego podatku.

 

Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem!