Szanowni Państwo,

 
zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozliczając swoje dochody za poprzedni rok można przekazać 1% podatku na dowolną organizację pożytku publicznego. 1% przekazać mogą podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku liniowego, ryczałtowcy oraz inwestorzy giełdowi. Mogą to również uczynić emeryci i renciści, którzy od organu rentowego otrzymali PIT-40A.

 

Działalność pożytku publicznego – zgodnie z definicją ustawy – to działalność społecznie użyteczna, prowadzona w sferze zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty.

 

Towarzystwo Naukowe Płockie od 2004 r. jest organizacją pożytku publicznego i w związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przekazania 1% swego podatku na rzecz TNP. Zgodnie z obowiązującymi zasadami urząd skarbowy ma obowiązek przekazania 1% podatku na rzecz wskazanej przez podatnika organizacji pożytku publicznego.

 

Jak przekazać 1% podatku na rzecz TNP

 

Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w każdym formularzu zeznania rocznego PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39. Wystarczy w zeznaniu rocznym wskazać numer wpisu do KRS (Krajowego Rejestru Sądowego) wybranej organizacji.

 

Jeśli zechcą Państwo obdarzyć nas zaufaniem prosimy o wpisanie w formularzu następujących danych:

 

Numer KRS: 0000136357

 
oraz obliczonej kwoty 1% podatku.

 

Dlaczego warto przekazać 1% podatku na TNP

 

Społecznie działające od 1820 r. Towarzystwo Naukowe Płockie – jedno z najstarszych w Polsce towarzystw naukowych – nie posiada stałego źródła finansowania. Każda możliwość pozyskania środków jest więc szansą na zapewnienie dalszego bytu Towarzystwu i prowadzonej przez nie Biblioteki im. Zielińskich.

·        TNP jest stowarzyszeniem działającym społecznie  dla dobra ogólnego,

·        TNP propaguje wiedzę na temat lokalnej historii i tradycji,

·        TNP dąży do zachowania kulturowego dziedzictwa Płocka i regionu,

·        TNP przechowuje liczne pamiątki będące świadectwem bogatej historii Płocka,

·   TNP prowadzi największą poza Warszawą naukową bibliotekę na Mazowszu, stanowiącą bazę dla licznego grona studentów, naukowców i uczniów,

·        TNP działa w oparciu o społeczną pracę Zarządu, który za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.

Pragniemy zapewnić, że pozyskane w ten sposób pieniądze spożytkujemy uczciwie, zgodnie z misją i Statutem Towarzystwa Naukowego Płockiego.

 

Otrzymane środki przeznaczymy na:

 

·        utrzymanie naukowej Biblioteki im. Zielińskich,

·    unowocześnianie biblioteki: zakup książek, zakup nowych komputerów niezbędnych do opracowania zbiorów oraz dla czytelników, rozbudowę komputerowej bazy danych,

·        modernizację budynku biblioteki,

·        prace konserwatorskie przy zabytkowym budynku TNP,

·        konserwację starodruków ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich,

·        zakup starodruków,

·        rozszerzenie oferty wydawniczej TNP.

 

 

Na wszelkie pytania odpowiedzą Państwu

pracownicy Biura Zarządu Towarzystwa Naukowego Płockiego

tel./fax (024) 262 26 04, 366 99 50

e-mail: aktnp@interia.pl

 

Towarzystwo Naukowe Płockie

09-402 Płock

pl. Narutowicza 8

www.tnp.org.pl

 

BANK PEKAO SA I/O PŁOCK 91124031741111000028899912

 

Wierzymy, iż sprawy nauki i kultury nie są Państwu obojętne i zechcą Państwo wspomóc nasze stowarzyszenie przekazując 1% swojego podatku.

 

Z góry dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem.