Towarzystwo Naukowe Płockie

09-402 Płock
Pl. Narutowicza 8
tel./fax 24 262 26 04, 24 366 99 50
email:aktnp@interia.pl
NIP: 774-10-95-747
KRS: 0000136357
konto bankowe: 91 1240 3174 1111 0000 2889 9912