Wydarzenia 2023 rok.

Płock w XIX-wiecznej kartografii - sesja naukowa i promocja książki (19.12.2023)
Odyseusz. O wyobraźni, radości i kształceniu (12.12.2023)
Wokół osoby i twórczości ks. prof. Michała Mariana Grzybowskiego (11.12.2023)
Pedagogika na rzecz zapewnienia edukacji w Ukrainie w czasie wojny (5.12.2023)
Streetworking jako metoda pracy z dziećmi ulicy na przykładzie działalności pedagogicznej płockich streetworkerów (30.11.2023)
Sesja naukowa "Polityczne, społeczno-gospodarcze i architektoniczne aspekty funkcjonowania Płocka w latach 1945-1950" połączona z promocją książki Piotra Gryszpanowicza i Tomasza Piekarskiego, "Płock powojenny. Architektoniczne i społeczno-gospodarcze aspekty funkcjonowania miasta w latach 1945-1950" (29.11.2023)
Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na przykładzie E.F.O.P. (23.11.2023)
Zaduszki Towarzystwa Naukowego Płockiego (7.11.2023)
Życie po śmierci... (27.10.2023)
Czy polityka powinna stać ponad prawem? (19.10.2023)
Krytycznie – twórczo – dla dobra wspólnego: powrót do idei mądrości w edukacji (4.11.2023)
Możliwości i granice wyjaśniania w naukach społecznych badających edukację (7.10.2023)
Aleksander Maciesza (1875-1945) - zasłużony dla Płocka (29.09.2023)
Przedsiębiorczość - ludzka cecha dążenia do sukcesu i bezpieczeństwa społecznego (21.09.2023)
Rozwój województwa mazowieckiego w zakresie wykorzystania ICT przez przedsiębiorstwa (22.06.2023)
Fredrowskie inspiracje we współczesnej edukacji (20.06.2023))
ZAPROSZENIE - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne województwa płockiego w latach 1975-1999 na tle porównawczym (20.06.2023)
PROGRAM - Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Problemy polityczne, gospodarcze i społeczne województwa płockiego w latach 1975-1999 na tle porównawczym (20.06.2023)
Płock i jego mieszkańcy jako przedmiot badań społecznych w latach 70. XX w. (1.06.2023)
Kompetencje emancypacyjne w edukacji (21.05.2023)
Blaski i cienie antropocentryzmu... - odczyt prof. Małgorzaty Kamińskiej (30.03.2023)
Radziwie jest już miastem. Procesy łączenia Radziwia z Płockiem przed stu laty - odczyt dr. Tomasza Piekarskiego (23.03.2023)
Elity lokalne Drugiej Rzeczypospolitej. Przypadek Płocka - odczyt E. Kołodziejskiej (7.03.2023)
Promocja książek o tematyce wiślanej wydanych pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika (03.03.2023 r.)
Dlaczego nadal interesuje nas Mikołaj Kopernik? - wykład prof. Michała Kokowskiego (16.02.2023 r.)
Promocja książki W. Rezmera i Z. Bohusza-Szyszki pt. Nad dolną Wisłą. 1920 r. (26.01.2023 r.)