Biuro Zarządu

09-402 Płock, pl. Narutowicza 8
Biuro Zarządu TNP czynne w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach 8:00–15:00 oraz w czwartki w godzinach 8:00–18:00

Zespół


mgr Dorota Krawczyńska – dyrektor Biura Zarządu

tel.: 24 366 99 50, 24 262 26 04
e-mail: dorotak5@vp.pl

dr Grażyna Szumlicka-Rychlik, st. kustosz – dyrektor Biblioteki im. Zielińskich TNP, zastępca dyrektora Biura Zarządu TNP ds. naukowych

tel.: 24 366 99 50, 24 262 26 04
e-mail: grtnp@interia.pl

mgr Agnieszka Ciechomska, kustosz – kierownik Archiwum TNP

tel.: 24 366 99 53
e-mail: actnp@interia.pl

Maciej Wróbel – kierownik Muzeum TNP

tel.: 24 366 99 52
e-mail: mwtnp@interia.pl

Wiesława Rydz, st. bibliotekarz

tel.: 24 366 99 71, 24 366 99 70
e-mail: wiesia-rydz@wp.pl

Jadwiga Gałązka - główna księgowa

tel.: 24 366 99 51
e-mail: jgtnp@interia.pl

Hanna Woroniecka – pracownik gospodarczy