Seminaria naukowe Instytutu Matematyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy we współpracy z Towarzystwem Naukowym Płockim