Komisja Rewizyjna

wybrana 16 kwietnia 2018 r. przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2018-2022

mgr Teresa Dobrosielska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Jan Waluś
Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr Andrzej Dwojnych
dr Małgorzata Panek
mgr inż. Paweł Śliwiński