Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna Towarzystwa Naukowego Płockiego wybrana na kadencję na lata 2022–2026 przez Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia – Towarzystwa Naukowego Płockiego w dniu 25 kwietnia 2022 r.

mgr Teresa Dobrosielska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
dr Andrzej Dwojnych
mgr Kazimierz Mieszczyński
mgr inż. Paweł Śliwiński
mgr inż. Jan Waluś