Komisja rewizyjna

wybrana 16 kwietnia 2018 r. przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2018-2022

mgr Teresa Dobrosielska
dr Andrzej Dwojnych
dr Małgorzata Panek
mgr inż. Paweł Śliwiński
mgr inż. Jan Waluś