Komisje

Komisja Badań Naukowych
Przewodnicząca prof. zw. dr hab. inż. Daniela Żuk
Komisja Wydawnicza
Przewodniczący doc. dr Wiesław Koński
Członkowie
dr Tomasz Kruszewski
dr Andrzej Kansy