Komisje

Komisja Badań Naukowych:

ks. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński
Przewodniczący Komisji Badań Naukowych

Komisja Wydawnicza:

dr Grzegorz Gołębiewski
Przewodniczący Komisji Wydawniczej

prof. ucz. dr hab. Andrzej Kansy
dr Tomasz Kruszewski