Komisje

Komisja Badań Naukowych:

prof. dr hab. inż. Daniela Żuk
Przewodnicząca Komisji Badań Naukowych

Komisja Wydawnicza:

dr Andrzej Kansy
dr Tomasz Kruszewski