Kontakt

Adres:

pl. Narutowicza 2, 09-402 Płock

Informacja: tel. (24) 366 99 70, tel./fax 366 99 72;
Dyrektor: tel. (24) 366 99 73 e-mail: grtnp@interia.pl

Pracownicy Biblioteki im. Zielińskich

dr Grażyna Szumlicka-Rychlik
st. kustosz - dyrektor Biblioteki im. Zielińskich
zastępca dyrektora Biura Zarządu TNP
tel: (24) 366 99 73
mail: grtnp@interia.pl

Dział Informacyjno-Promocyjny

mgr Agnieszka Ciechomska
kustosz – kierownik
mail: actnp@interia.pl
tel:(24) 366 99 72
lic. Maciej Wróbel
st. bibliotekarz
mail: mwtnp@interia.pl
tel:(24) 366 99 52

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów

Wiesława Rydz, st. bibliotekarz
mail: wiesia-rydz@wp.pl

Czytelnia czynna w środy w godzinach 10.00-17.00

Zadania realizowane przez Bibliotekę im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego są współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego