Księgarnia

mgr Dorota Krawczyńska

tel: 24 366 99 50
mail: dorotak5@vp.pl
BANK PEKAO SA I/O PŁOCK 91124031741111000028899912

Autor, redaktor lub opracowujący

Tytuł

Miejsce i rok wydania

Cena brutto

 

 

Pocztówki, koperty okolicznościowe, exlibrisy

 

0,11 zł

3,15 zł 

(przedwojenne)

 

Poczet Prezesów odrodzonego Towarzystwa Naukowego Płockiego

Płock 2007

5,25 zł

 

Towarzystwo Naukowe Płockie 1820-1830 – 1907-1957. Szkice i materiały

Płock 1957

1,05 zł

Buczkowski Krzysztof

e-Kompetencje w

e-Administracji. Społeczne uwarunkowania postaw urzędników wobec innowacji informatycznych

Płock 2012

16,80 zł

Chodubski Andrzej

Witold Zglenicki – polski Nobel 1850-1904

Płock 2011

14,70 zł

Chojnacki Jakub (oprac.)

Profesorowi Aleksandrowi Gieysztorowi Członkowi Honorowemu TNP w 80. rocznicę urodzin oraz 60-lecie twórczej współpracy z Towarzystwem – druk bibliofilski

Płock 1996

0,21 zł

Chudzyński Marian

Dr Aleksander Maciesza. Zasłużony Prezes TNP w latach 1907-1945

Płock 2000

2,10 zł

Ciechomska Agnieszka, Wróbel Maciej

Leon Śliwiński. Wielki humanista – katalog

Płock 2000

0,11 zł

Gołębiewski Grzegorz

Wizyty dostojników państwowych, wojskowych i kościelnych w Płocku 1918 - 1939

Płock 2008

nakład wyczerpany

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Tom 5 – Ziemia Płońska

Płock 1989

6,30 zł

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Tom 6 – Ziemia Makowska

Płock 1991

6,30 zł

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Tom 7 – Ziemia Przasnyska

Płock 1995

6,30 zł

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Tom 8 – Ziemia Warszawska

Płock 1996

6,30 zł

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Tom 9 – Ziemia Zakroczymska

Płock 1998

6,30 zł

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Tom 10 – Ziemia Dobrzyńska

Płock 1999

6,30 zł

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Materiały do dziejów ziemi płockiej. Tom 11 – Ziemia Gostynińska

Płock 2000

6,30 zł

Grzybowski Michał Marian (oprac.)

Świadectwa. Wypowiedzi o Arcybiskupie A. J. Nowowiejskim Biskupie Płockim 1908-1941

Płock 1991

0,11 zł

Grzybowski Michał Marian, Zygner Leszek

Episkopat płocki w latach 1075-2015. 940 lat istnienia diecezji

Płock 2015

120,00 zł

Jakubowski Stanisław Jan

Problemy zarządzania jakością na przykładzie Płocka. Taksonomiczne metody oceny skuteczności systemu

Płock 2006

0,21 zł

Jakubowski Stanisław Jan

System zarządzania jakością w Urzędzie Miasta oraz jego ewolucja na przestrzeni lat 1999-2006

Płock 2006

0,21 zł

Jakubowski Stanisław Jan

System zarządzania jakością w funkcjonowaniu Urzędu Miasta

Płock 2006

0,21 zł

Kacperska Joanna

Władze samorządowe w Płocku : przestrzeń normatywna oraz praktyka kulturowa

Płock 2015

39,00 zł

Kallas Marian (red.)

Dzieje Płocka. Tom 1 – Historia miasta do 1793 r.

Płock 2000

15,75 zł

Kansy Andrzej (red. nacz.)

„Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego”, t. VI za 2014 r.

Płock 2014

24,00 zł

Koński Wiesław

Bibliografia zawartości „Notatek Płockich” nr 1 – 189 (za lata 1956-2001)

Płock 2002

1,05 zł

Koński Wiesław

50 roczników „Notatek Płockich”. Bibliografia zawartości (1956-2006)

Płock 2008

10,50 zł

Koński Wiesław

55 roczników „Notatek Płockich”. Bibliografia zawartości (1956-2011)

Płock 2012

30,00 zł

Koński Wiesław (red. nacz.)

„Notatki Płockie” – kwartalnik

numery do 2004 r. włącznie

0,11 zł

 

 

numery od 2005 r.

5,25 zł

Koński Wiesław (red. nacz.)

„Notatki Płockie” 1956-2006 (numery 1-209) – wersja elektroniczna na płycie DVD

Płock 2008

61,50 zł

(30,75 zł  – dla członków TNP)

Koński Wiesław (red.)

Mazowieckie media lokalne i regionalne

Płock 2005

3,15 zł

Kruszewski Zbigniew (red.)

Możliwości i ograniczenia kształcenia ustawicznego – studium monograficzne

Płock 2008

6,30 zł

Kruszewski Zbigniew,  Kansy Andrzej (red.)

Stulecie Gombrowicza – materiały pokonferencyjne

Płock 2004

2,10 zł

Kruszewski Zbigniew,  Kansy Andrzej (red.)

Animatorzy kultury muzycznej Mazowsza – materiały pokonferencyjne

Płock 2004

2,10 zł

Kruszewski Zbigniew, Andrzej Kansy (red.)

Przedsiębiorczość polska w warunkach Unii Europejskiej

Płock 2005

0,53 zł

Kruszewski Zbigniew, Andrzej Kansy (red.)

Dr Aleksander Maciesza (1875-1945) w 130. rocznicę urodzin i 60. rocznicę śmierci - materiały pokonferencyjne

Płock 2006

4,20 zł

Kruszewski Zbigniew, Półturzycki Józef (red.)

Szkolnictwo wyższe w Płocku na tle tendencji rozwojowych współczesnej edukacji akademickiej

Płock 2006

4,20 zł

Kruszewski Zbigniew, Stefański Jerzy

Mała encyklopedia Towarzystwa Naukowego Płockiego

Płock 2011

15,75 zł

Łyjak Wiktor Zygmunt

Organy na Mazowszu w diecezji płockiej od XIV wieku do 1818 roku

Płock 2005

15,75 zł

Macieszyna Maria

Zielnik Płocka i okolicy – wersja elektroniczna na płycie DVD

Płock 2007

24,60 zł

Mazewska Beata, Wyszogrodzka-Jasińska Anna

Bibliografia wydawnictw zwartych TNP  1820 - 2000

Płock 2000

1,05 zł

Morawska Urszula Maria

Drukarstwo płockie do roku 1918

Płock 1984

2,10 zł

Nowakowski Zdzisław

Tajne nauczanie w obwodzie Armii Krajowej Gąbin

Płock 2008

8,40 zł

Nowodworski Michał, ks.

Encyklopedia kościelna – wersja elektroniczna na płycie DVD

Płock 2006

61,50 zł

Papierowski Andrzej Jerzy, Stefański Jerzy

Płock od A do Z w tysiącletnich dziejach. Wyd. 3

Płock 2010

42,00 zł

Poppe Danuta (oprac.)

Księga ławnicza miasta Płocka 1489 - 1517

Warszawa-Płock 1995

2,10 zł

Szacherska Stella Maria

Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka 1495 – 1586. Tom. 2

Warszawa 1975

1,05 zł

Szumlicka-Rychlik Grażyna

Nekropolie Płocka do końca XX wieku

Płock 2016

50,00 zł

Szumlicka-Rychlik Grażyna

Towarzystwo Naukowe Płockie. Najstarsze regionalne towarzystwo naukowe w Polsce

Płock 2015

5,25 zł

Świecki Tadeusz, Wybult Franciszek

Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej i powstania państwa polskiego (reprint)

Płock 2014

45,00 zł

Trubas Michał (przekład, redakcja, wprowadzenie)

Przegląd wojskowo-statystyczny Imperium Rosyjskiego.

Tom XV, cz. 2 – Gubernia Płocka

(Petersburg 1849)

Płock 2014

15,75 zł

Wujek Jakub (przekład)

Psałterz Dawidowy  (reprint)

Płock 2006

21,00 zł

Justyński Janusz, Kania Rafał (red.)

Idee polityczno-prawne i społeczne jako fundamenty III Rzeczypospolitej 

Płock 2018

25,00 zł

Kruszewski Zbigniew

Towarzystwo Naukowe Płockie w odrodzonej Polsce 

Płock 2018

nakład wyczerpany

Kruszewski Zbigniew, Zasada Zdzisław

Tak rodziła się niepodległość. W 100-lecie powstania wolnej Polski 

Płock–Włocławek 2018

40,00 zł promocja
20,00 zł

Radomski Grzegorz

Problematyka edukacji w polskiej myśli politycznej po 1989 roku  

Płock 2019

25,00 zł promocja
20,00 zł

Szymczak Jan

Łęczyccy Piastowie. Książęta, księżne i księżniczki w Łęczycy w XII-XIV wieku 

Płock-Łęczyca 2019

30,00 zł

Kamińska Małgorzata (red.)

Ludzie TNP. Słownik biograficzny (1820-2020) 

Płock 2019

30,00 zł

Brzeziński Daniel, Szumlicka-Rychlik Grażyna (oprac.)

Zbiory Specjalne Towarzystwa Naukowego Płockiego, t. 1, Najstarsze manuskrypty (IX–XVIII w.) i inkunabuły 

Płock 2019

40,00 zł

Wagner Arkadiusz (oprac.)

Dwieście artefaktów na dwusetlecie Towarzystwa Naukowego Płockiego 

Płock 2020

50,00 zł

Gołębiewski Grzegorz, Piekarski Tomasz (red.)

Dzieje Płocka tom 3: Historia miasta w latach 1945-2020 

Płock 2020

70,00 zł

Gołębiewski Grzegorz, Kruszewski Zbigniew Paweł

Jubileusz 200-lecia Towarzystwa Naukowego Płockiego 1820-2020  

Płock 2021

20,00 zł