O Bibliotece Naukowej im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego

Założona w 1820 r., jest siódmą z kolei wśród najstarszych bibliotek w Polsce. Posiada status biblioteki naukowej. Zbiory mieszczą się w dwóch gmachach o łącznej powierzchni ok. 4 tys. m2: Dział Zbiorów Specjalnych w zabytkowej oficynie; zbiory nowsze w XIX-wiecznym Domu „Pod Opatrznością” z dobudowaną częścią magazynową o powierzchni 3 tys. m2. W czytelni głównej można skorzystać z czasopism, książek oraz obiektów zdigitalizowanych. Cztery stanowiska komputerowe w multimedialnej części czytelni umożliwiają dostęp do cyfrowych wersji starodruków, archiwalnej prasy i historycznych plakatów. Biblioteka udostępnia swoje zbiory pod nazwą Płocka Biblioteka Cyfrowa na platformie Federacji Bibliotek Cyfrowych. Ze względu na wysoką liczbę studiujących w Płocku Biblioteka im. Zielińskich TNP spełnia funkcję międzyuczelnianej biblioteki studenckiej. Korzysta z niej kadra naukowa płockich uczelni, nauczyciele, a także uczniowie szkół średnich. Biblioteka im. Zielińskich TNP jest naukową biblioteką uniwersalną, gromadzi zbiory z wielu dyscyplin naukowych. Profilem uzupełnia się i ściśle współpracuje z innymi płockimi bibliotekami: Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, filii Politechniki Warszawskiej, Książnicą Płocką i Biblioteką Pedagogiczną.
więcej