Oddziały

Oddział TNP w Sierpcu

Skład Zarządu Oddziału TNP w Sierpcu
Przewodniczący: mgr Piotr Urbański
Sekretarz: dr Henryk Dymek
Członkowie Zarządu:
dr Ewa Jancewicz
dr Elżbieta Gozdowska
mgr Magdalena Staniszewska

Oddział TNP w Łęczycy

Skład Zarządu Oddziału TNP w Łęczycy
Przewodniczący: mgr inż. Bolesław Solarski
Sekretarz: mgr inż. Stanisław Pawlak
Skarbnik: mgr Alicja Łosińska
Członkowie Zarządu:
mgr Anna Dłużewska-Sobczak
dr Tomasz Stolarczyk