Oddział TNP w Łęczycy

Zarząd Oddziału TNP w Łęczycy (wybrany 3 marca 2023 r.)
Przewodniczący – mgr inż. Stanisław Pawlak
Sekretarz – mgr Mirosława Żydek
Skarbnik – mgr Alicja Łosińska
Członek Zarządu – dr Tomasz Stolarczyk
Członek Zarządu – mgr Anna Dłużewska-Sobczak