Oddziały

Oddział TNP w Sierpcu

Zarząd Oddziału TNP w Sierpcu (wybrany 6 lutego 2019 r.)
Przewodnicząca – dr Bogumiła Dumowska
Sekretarz – mgr Magdalena Staniszewska
Skarbnik – dr Henryk Dymek
Członek Zarządu – dr Elżbieta Gozdowska
Członek Zarządu – mgr Ryszard Szymański

Oddział TNP w Łęczycy

Zarząd Oddziału TNP w Łęczycy (wybrany 24 stycznia 2019 r.)
Przewodniczący – mgr inż. Stanisław Pawlak
Sekretarz – mgr Mirosława Żydek
Skarbnik – mgr Alicja Łosińska
Członek Zarządu – dr Tomasz Stolarczyk
Członek Zarządu – mgr Anna Dłużewska-Sobczak