Oferta

Biblioteka im. Zielińskich ma charakter publiczny, prezencyjny. Z księgozbioru można korzystać na miejscu i na zewnątrz. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów zawiera Regulamin. Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego oferuje czytelnikom księgozbiór uniwersalny. Specjalizuje się w gromadzeniu materiałów związanych z Płockiem i regionem (tzw. plociana i masoviana). Księgozbiór liczy ogółem 410 985 jednostek (stan w dniu 31 12 2015 r.), w tym:

stare druki – 13 366 woluminów,
inkunabuły z XV wieku – 93 woluminy.

Czasopisma – 5 811 tytułów, w tym:

czasopisma w bieżącej prenumeracie – 32 tytuły,

Dział Czasopism posiada Monitor Polski od 1918 r., a także kompletny zbiór: Dzienników Ustaw od 1918 r. oraz Bibliografii Zawartości Czasopism od 1947 r. W zbiorach znaleźć można wszystkie tytuły prasy płockiej z XIX wieku, okresu międzywojennego i okupacji niemieckiej: Dziedzilija, Goniec Płocki, Korespondent Płocki, Dziennik Departamentowy Płocki, Echa Płockie i Łomżyńskie (Włocławskie), Płocczanin, Głos Płocki, Kurier Płocki, Dziennik Płocki, Głos Mazowiecki, Kurier Mazowiecki, Miesięcznik Pasterski Płocki, Mazur, Mazowsze Płockie i Kujawy, Życie Mazowsza, Jedność, Jedność Mazowiecka, Plocker Tageblatt (Sudostpreussische Tageszeitung). Większość z nich dostępna jest w formie elektronicznej. Biblioteka dysponuje także kompletem prasy regionalnej bieżącej.

Zbiory Specjalne tworzą:
stare druki w liczbie 13 366 (w tym 93 inkunabuły)
najcenniejsze to: Boska Komedia Dantego z 1487 r., Kronika świata Wernera Rolewincka z 1492 r., pierwsze wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika z 1543 r., Statuty Jana Łaskiego z 1506 r.,

rękopisy, wśród nich np pergaminowa karta z IX wieku z tekstem Księgi Mądrości, autografy króla Zygmunta Augusta, Tadeusza Kościuszki, Elizy Orzeszkowej,
archiwalia, kartografia, muzykalia, grafika, w tym najstarszy w Polsce kompletny zestaw 80 grafik Francisco Goi Kaprysy z 1799 r.
Korzystanie ze zbiorów ułatwiają katalogi: Katalog kartkowy:
alfabetyczny,
rzeczowy (zawiera książki zgrupowane w 10 działach wg UKD),
alfabetyczny zbiorów XIX wieku,
alfabetyczny czasopism,
starych druków i rękopisów.
Katalog elektroniczny zbiorów

z następującymi kryteriami wyszukiwania: autora, tytułu, słowa kluczowego, sygnatura.

Dział Informacyjno-Promocyjny oferuje lekcje biblioteczne, w trakcie których zainteresowani mogą zapoznać się z historią placówki, zasadami korzystania z księgozbioru oraz obejrzeć jej najcenniejsze zabytki. (tel. kontaktowy: 24 366 99 72)

Dział Informacyjno-Promocyjny opracowuje bibliografie prac, tematy, kwerendy. Opłaty wg cennika. (tel. kontaktowy: 24 366 99 72)

Biblioteka wykonuje usługi kserograficzne - w godzinach pracy czytelni głównej

CENNIK USŁUG W BIBLIOTECE IM. ZIELIŃSKICH TNP