Oferta

Biblioteka im. Zielińskich ma charakter publiczny, prezencyjny. Z księgozbioru można korzystać na miejscu i na zewnątrz. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów zawiera Regulamin. Biblioteka im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego oferuje czytelnikom księgozbiór uniwersalny. Specjalizuje się w gromadzeniu materiałów związanych z Płockiem i regionem (tzw. plociana i masoviana). Księgozbiór liczy ogółem 417 721 jednostek wg stanu w dniu 31 grudnia 2022 r.

Czasopisma

Biblioteka posiada znaczący zbiór prasy - 5 830 tytułów. W zasobie tym znajduje się Monitor Polski od 1918 r., kompletny zbiór Dzienników Ustaw od 1918 r. oraz Bibliografia Zawartości Czasopism od 1947 r.
W zbiorach znaleźć można wszystkie tytuły prasy płockiej i Mazowsza Płockiego z XIX wieku, okresu międzywojennego i okupacji niemieckiej takie jak: Dziedzilija, Goniec Płocki, Korespondent Płocki, Dziennik Departamentowy Płocki, Echa Płockie i Łomżyńskie (Włocławskie), Płocczanin, Głos Płocki, Kurier Płocki, Dziennik Płocki, Głos Mazowiecki, Kurier Mazowiecki, Miesięcznik Pasterski Płocki, Mazur, Mazowsze Płockie i Kujawy, Życie Mazowsza, Jedność, Jedność Mazowiecka, Plocker Tageblatt (Sudostpreussische Tageszeitung). Czasopisma te zostały zdigitalizowne i obecnie udostępniane są w formie elektronicznej. Biblioteka gromadzi także niektóre tytuły prasy regionalnej bieżącej.


Zbiory Specjalne
Zbiory specjalne tworzą:
- stare druki w liczbie 13 366 jdn., w tym 93 inkunabuły z XV wieku, najcenniejsze druki to m.in. Boska Komedia Dantego z 1487 r., Kronika świata Wernera Rolewincka z 1492 r., pierwsze wydanie De revolutionibus orbium coelestium Mikołaja Kopernika z 1543 r., Statuty Jana Łaskiego z 1506 r., Biblia tzw. Brzeska z 1563 r.

- kartografia jak np. Atlas… Gerarda Mercatora z 1607 r. czy rękopiśmienny atlas Leonarda Targońskiego Mappy Hrabstwa Bialskiego… z 1781 r. - unikat wpisany na Listę Krajową Programu UNESCO „Pamięć Świata”
- muzykalia
- grafika, w tym jedyny w Polsce kompletny zestaw 80 grafik Francisco Goi Kaprysy pochodzący z pierwszego wydania w 1799 r.
- historyczne rękopisy jak np. pergaminowe dokumenty królewskie z autografami polskich monarchów Zygmunta Augusta, Zygmunta III Wazy, Augusta III Sasa, Stanisława Augusta Poniatowskiego i inne.
Do zbiorów specjalnych należą też archiwalia wyodrębnione w jednostce Archiwum Towarzystwa Naukowego Płockiego. Znajdują się tutaj m.in. Akta TNP, dokumenty życia społecznego, różne spuścizny jak np. prof. Władysława Smoleńskiego czy zasłużonych płocczan: Aleksandra Macieszy, Haliny i Stefana Rutskich, Zdziarskich itd.

Katalogi zbiorów
Głównym katalogiem jest obecnie katalog elektroniczny, dostępny dla czytelników stacjonarnie i on-line na stronie www.tnp.org.pl. Posiada następujące kryteria w polu wyszukiwania: tytuł, autor, słowo kluczowe, sygnatura. Katalog można przeszukać także wg rodzaju zbiorów.
Katalog elektroniczny zbiorów muzycznych dostępny jest on-line na stronie www.tnp.org.pl. Muzykalia prezentowane są za pośrednictwem międzynarodowego katalogu źródeł muzycznych Repertoire International des Sources Musicales (RISM).
W siedzibie Biblioteki do dyspozycji czytelników pozostaje tradycyjny katalog kartkowy:
- alfabetyczny,
- rzeczowy (zawiera książki zgrupowane w 10 działach wg UKD),
- alfabetyczny zbiorów XIX wieku,
- alfabetyczny czasopism,
- starych druków
- rękopisów
- kartografii
- cimeliów

Usługi
W godzinach pracy czytelni głównej wykonywane są usługi kserograficzne.
Biblioteka oferuje lekcje biblioteczne, w trakcie których można zapoznać się z jej historią oraz obejrzeć cenne zabytki piśmiennictwa polskiego i europejskiego. Kontakt tel. 24 366 99 53
Placówka realizuje kwerendy płatne wg cennika. Kontakt tel. 24 366 99 53
CENNIK USŁUG W TOWARZYSTWIE NAUKOWYM PŁOCKIM