Rada naukowa:

prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski – przewodniczący
ks. prof. dr hab. Amantius Akimjak (Słowacja)
prof. dr hab. Romuald Brazis (Litwa)
dr Marian Chudzyński
ks. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
prof. dr hab. inż. Daniela Żuk