Rada naukowa:

prof. ucz. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski – przewodniczący
ks. prof. dr hab. Amantius Akimjak (Słowacja)
prof. dr hab. Romuald Brazis (Litwa)
dr Marian Chudzyński
ks. prof. ucz. dr hab. Daniel Brzeziński
dr hab. Henryka Ilgiewicz (Litwa)
prof. dr hab. Henryk Malewski (Litwa)
doc. dr Oleksii Sysoiev (Ukraina)
prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński
prof. dr hab. Lubow Żwanko (Ukraina)