Skład redakcji:

doc. dr Wiesław Koński – redaktor naczelny
Krystyna Staszewska – sekretarz redakcji
mgr Małgorzata Duch - redaktor językowy
dr Grzegorz Gołębiewski
dr Agnieszka Krzętowska -redaktor statystyczny
dr Andrzej Jerzy Papierowski
prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak