Skład redakcji "Notatek Płockich"

dr Grzegorz Gołębiewski - redaktor naczelny
mgr Agnieszka Ciechomska – sekretarz redakcji
mgr Małgorzata Duch - redaktor językowy
dr Agnieszka Krzętowska - redaktor statystyczny
dr Andrzej Dwojnych
dr Tomasz Piekarski
dr Waldemar Podel
prof. ucz. dr hab. inż. Renata Walczak