Zadania realizowane przez Bibliotekę im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego są współfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Wdrożenie zintegrowanego systemu Aleph 500 w Bibliotece im. Zielińskich TNP zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego