Zamówienia

Udostępnianie zbiorów Biblioteki odbywa się na następujących zasadach:

 1. należy złożyć zamówienie drogą elektroniczną, wysyłając informacje dotyczące zamawiającego (imię i nazwisko) oraz tytuł książki/czasopisma, autora na adres e – mail: zamowieniatnp@interia.pl
 2. telefonicznie (24-366 99 70/71/53)
 3. osobiście w siedzibie Biblioteki, przynajmniej na jeden dzień przed wyznaczonym terminem udostępniania. Księgozbiór jest udostępniany w środy w godz. 10-17
  - na miejscu dla wszystkich użytkowników,
  - w celu wypożyczenia dla członków i pracowników Towarzystwa Naukowego Płockiego, na zasadach określonych Regulaminem.
  - ponadto w wyznaczonych terminach dla pracowników naukowych, posiadających udokumentowaną potrzebę badawczą oraz dla słuchaczy Seminarium doktoranckiego przy TNP.

  Do odwołania Czytelnia czynna w środy w godzinach 10.00 - 15.00