Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego


ZARZĄD TOWARZYSTWA NAUKOWEGO PŁOCKIEGO WYBRANY NA KADENCJĘ 2022–2026
Od lewej: prof. Andrzej Kansy – członek Zarządu, dr Tomasz Piekarski – sekretarz generalny, dr Grzegorz Gołębiewski – wiceprezes, prof. Zbigniew Kruszewski – prezes, ks. prof. Daniel Brzeziński – wiceprezes, mgr Jan Milner – skarbnik, prof. Andrzej Marciniak – członek Zarządu

prof. Zbigniew Kruszewski
Prezes

ks. prof. Daniel Brzeziński
Wiceprezes

dr Grzegorz Gołębiewski
Wiceprezes

dr Tomasz Piekarski
Sekretarz Generalny

mgr Jan Milner
Skarbnik

prof. Andrzej Kansy
Członek Zarządu

prof. Andrzej Marciniak
Członek Zarządu