Zarząd

prof. dr hab. inż. Zbigniew Paweł Kruszewski
Prezes

ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski
Wiceprezes

dr Grzegorz Gołębiewski
Wiceprezes

doc. dr Wiesław Koński
Sekretarz Generalny

mgr Jan Milner
Skarbnik

prof. dr hab. inż. Daniela Żuk
Członek Zarządu

dr Liliana Tomaszewska
Członek Zarządu