Zarząd Towarzystwa Naukowego Płockiego

wybrany 16 kwietnia 2018 r. przez Walne Zgromadzenie na kadencję 2018-2022

prof. nadzw. dr hab. inż. Zbigniew Kruszewski
Prezes

ks. prof. nadzw. dr hab. Daniel Brzeziński
Wiceprezes

dr Grzegorz Gołębiewski
Wiceprezes

dr Tomasz Piekarski
Sekretarz Generalny

mgr Jan Milner
Skarbnik

prof. dr hab. inż. Daniela Żuk
Członek Zarządu

dr Liliana Tomaszewska
Członek Zarządu