Publikacje członków TNP

Gołębiewski G., Wykaz publikacji
Gołębiewski G., Lista poległych w obronie Płocka 18-19 sierpnia 1920 roku oraz zmarłych z ran w późniejszym czasie - suplement. Wersja poprawiona i uzupełniona artykułu opublikowanego w "Notatkach Płockich" 2017, nr 3 (252).
Gołębiewski G., Stefan Zawidzki (1906-1920) - bohaterski obrońca Płocka w 1920 roku, "Notatki Płockie" 2018, nr 1 (254).
Gołębiewski G., Akcja organizacji bojowej PPS - frakcji rewolucyjnej pod Zbójnem 9.06.1910 r.
Gołębiewski G., Hallerczycy w Płocku. 28 maja 1919 r. – 13 stycznia 1920 r., „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2017, t. 9.
Gołębiewski G., Jan Gniazdowski (1889-1918) – ostatnia ofiara okupacji niemieckiej w Płocku, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, t. VI, 2014.
Gołębiewski G., Kpt. inż. Albert de Buré – Francuz w obronie Płocka w 1920 r., „Notatki Płockie” 2007, nr 4 (213).
Gołębiewski G., Lista poległych w obronie Płocka 18-19 sierpnia 1920 r. oraz zmarłych z ran w późniejszym czasie, „Notatki Płockie” 2013, nr 3 (236).
Gołębiewski G., Lista żołnierzy garnizonu płockiego zmarłych w latach 1918-1920, „Notatki Płockie” 2014, nr 2 (239).
Gołębiewski G., Obchody rocznicy obrony Płocka w 1920 r. w latach 1921-1939, „Notatki Płockie” 2013, nr 2 (235).
Gołębiewski G., Obchody rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Płocku i powiecie płockim w latach 1936-1939, „Płockie Zeszyty Archiwalne” 2012, nr 2.
Gołębiewski G., Obrona Płocka przed wojskami bolszewickimi 18-19 sierpnia 1920 r., Płock 2015.
Gołębiewski G., Płock i płocczanie wobec śmierci marszałka J. Piłsudskiego. Upamiętnienie zmarłego w 1935 r., „Notatki Płockie” 2012, nr 1 (230).
Gołębiewski G., Płock i płocczanie wobec śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości żałobne w maju 1935 r., „Notatki Płockie” 2010, nr 3 (224).
Gołębiewski G., Podpułkownik Janusz Mościcki – oficer WP (1920-22) i LWP (1945-48), „Notatki Płockie” 2007, nr 3 (212).
Gołębiewski G., Policjanci i pocztowcy w obronie Płocka w 1920 r., „Notatki Płockie” 2015, nr 2 (243).
Gołębiewski G., Por. Iskander Achmatowicz – Tatar w obronie Płocka w 1920 r., „Notatki Płockie” 2008, nr 1 (214).
Gołębiewski G., Próby przywrócenia województwa z siedzibą w Płocku w II Rzeczypospolitej, „Płockie Zeszyty Archiwalne” 2010, nr 1.
Gołębiewski G., Represje komunistyczne i opór społeczny w czasie stanu wojennego w Płocku, „Sygnały Płockie” 2006, nr 1, s. 10–11.
Gołębiewski G., Sierpc ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego, „Notatki Płockie” 2003, nr 1 (194).
Gołębiewski G., Sierpc w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. – zapomniana relacja, „Notatki Płockie” 2011, nr 2 (227).
Gołębiewski G., Stanisław Berezowski (1888-1920) – tragiczna ofiara ataku bolszewickiego na Płock, „Notatki Płockie” 2008, nr 2 (215).
Gołębiewski G., Starania władz Płocka o umieszczenie Krzyża Walecznych w herbie miasta w latach 1933–1939, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny” 2020, t. 12, s. 63–84.
Gołębiewski G., Straty obrońców Płocka w sierpniu 1920 r., „Notatki Płockie” 2014, nr 3 (240).
Gołębiewski G., Tadeusz Jeziorowski i Józef Kaczmarski – bohaterscy harcerze, obrońcy Płocka w 1920 r., „Notatki Płockie” 1998, nr 1 (174).
Gołębiewski G., Tragiczny finał obozu przysposobienia wojskowego w Studzieńcu k/Sierpca 18 czerwca 1931 r., „Notatki Płockie” 2008, nr 4 (217).
Gołębiewski G., Trzęsienie ziemi w powiecie płockim w lutym i marcu 1932 r., „Notatki Płockie” 2012, nr 1 (230).
Gołębiewski G., Uroczystość poświęcenia cerkwi w Sierpcu w maju 1902 r. w albumie 48 Ukraińskiego Pułku Dragonów.
Gołębiewski G., Więzienie płockie w sierpniu 1920 r., „Notatki Płockie” 2015, nr 1 (242).
Gołębiewski G., Zanim został "Grotem". Służba Stefana Roweckiego w wojsku II Rzeczypospolitej do 1939 r., Warszawa 1995 [praca doktorska].
Kacperska J., Władze samorządowe w Płocku: przestrzeń normatywna oraz praktyka kulturowa, Płock 2015.
Kansy A., Mowa nienawiści na lokalnym forum internetowym. Studium patologii, „Media i Medioznawstwo” 2013, nr 3-4.
Kansy A., Płocka prasa regionalistyczna w latach 1989-2014, Płock 2015.
Kansy A., review of: Życie w służbie ludziom i edukacji. Księga pamiątkowa na jubileusz dziewięćdziesięciolecia profesora Antoniego Rajkiewicza [Life in the service of people and education. Commemorative book for the 90th anniversary of Professor Antoni Rajkiewicz], ed. Grażyna Firlit-Fesnak, Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2012, p. 398, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” 2013, Sectio K, Vol. XX, 1.
Kansy A., Towarzystwo Naukowe Płockie – 195 lat tradycji, „PAUza Akademicka” 2015, nr 317.
Kruszewski Z., Towarzystwo Naukowe Płockie - podmiot życia publicznego, Warszawa, PWN, 2012.
Kruszewski Z., Społecznicy w służbie nauki – niedoceniany potencjał, „Panorama Polskiej Akademii Nauk” 2014, nr 18.
Lutomierski M., Publikacje autora dostępne w Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Piekarski T., Wykaz publikacji
Perspektywy regionalnych towarzystw naukowych w Polsce, pod red. naukową Z. Kruszewskiego, PAN, Warszawa, 2015.
Praca zespołowa jako kompetencja XXI wieku, pod red. Małgorzaty Kamińskiej i in., Płock 2021
Serafimowicz W., Wykaz publikacji
Serafimowicz W., Katalog płockiego drogownictwa
Serafimowicz W., Nowoczesne zarządzanie płockim budownictwem wielkoprzemysłowym
Serafimowicz W., Płockie i brzeskie sympozja i konferencje nt. zarządzania budownictwem (1979-1995)
Serafimowicz W., Propozycja zmian granic osiedli oraz obszarów przemysłowych w Płocku
Serafimowicz W., Zarys historii osiedli płockich
Serafimowicz W., Zarys planowania przestrzennego w Płocku
Serafimowicz W., Zarys podziału terytorialno-funkcjonalnego Płocka w III Rzeczpospolitej
Serafimowicz W., Trębala B., Z dziejów budownictwa w Płocku. Inwestorzy, projektanci, wykonawcy
Serafimowicz W., Serafimowicz E., Z dziejów budownictwa w Płocku. Historycznie i aktualnie
Serafimowicz W., Serafimowicz E., Zarys dziejów płockiej Wisły
Serafimowicz W., Serafimowicz E., Zarys historii płockiego obszaru wielkoprzemysłowego
Towarzystwa naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie, pod. red. Z. Kruszewskiego, t. 1, PAN, Warszawa 2013.